پروپوزال ارزیابی و تطبیق راه حل های امنیتی در محاسبات ابری

هدف از این پروپوزال ارزیابی و تطبیق راه حل های امنیتی در محاسبات ابری همراه با شبیه سازی می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی